Pomiń nawigację
Blog

Staż w FabLabie

Są różne ścieżki skorzystania z pracowni w FabLabie. Jedną z nich jest zapisanie się na nasze warsztaty, które są dostępne na naszej stronie lub przyjście na otwartą pracownię. Inną może być dołączenie do naszej społeczności jako wolontariusz_ka. Możliwe jest również wejście z nami w indywidualną współpracę. W zeszłym roku w ramach stażu z Programu Erasmus gościliśmy u nas Buraka Türköz - projektanta wzornictwa z Turcji, studenta z Uniwersytetu Aalto w Finlandii, gdzie po raz pierwszy poznał ideę FabLabów i tak rozpoczęła się jego pasja do odkrywania podobnych miejsc. Czym zajmował się w naszym FabLabie?

Burak był u nas dwa miesiące. Pierwszy miesiąc był czasem na szkolenie i poznanie zasady działania naszego FabLabu. Burak był już obeznany z obsługą większości maszyn. Niemniej swoją przygodę rozpoczął od przejścia obowiązkowych szkoleń stanowiskowych. Dzięki temu poznał specyfikę naszych maszyn i sposobu ich obsługi. Pomagał edukatorom w przygotowywaniu materiałów na warsztaty i wspierał nas podczas otwartych pracowni. Głównie dotyczyło to zaangażowania w pracownię stolarską, druku 3D, elektroniczną, ale także plotera laserowego i pracowni krawieckiej.

Jak napisał w krótkim podsumowaniu z pobytu u nas: "I had the chance to see how differently the FabLab here operates compared to Aalto. It was really interesting to be a part of an organization ran by an NGO that is oriented towards educating and providing services to the general public. Interacting with people on the open days, helping with workshops with children and adults, and working together with the other volunteers was a great experience for me." [tłumaczenie: Miałem okazję zobaczyć, jak inaczej zorganizowane jest to miejsce w porównaniu z FabLabem w Aalto. Było to bardzo ciekawe, być częścią organizacji pozarządowej, której celem jest edukacja i otwarta oferta skierowana do ogółu społeczeństwa. Wartościowym doświadczeniem były interakcje z ludźmi podczas otwartych pracowni, pomoc w warsztatach z dorosłymi i dziećmi oraz współpraca z wolontariuszami_kami.]

W drugim miesiącu stażu Burak skoncentrował się na pracy w pracowni elektronicznej, starając się rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie elektroniki. Pod okiem naszego edukatora Karola zdobywał nową wiedzę i doświadczenie, uczestnicząc w bieżących projektach pracowni. Równolegle rozpoczął pracę nad własnym projektem, który zakładał stworzenie rozwiązania odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby FabLabu. W tym celu przeprowadził konsultacje z zespołem i zdecydował się na stworzenie instalacji, która przybliży odwiedzającym możliwości dostępne w FabLabie. Obecnie instalacja jest dostępna dla publiczności w holu Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56, gdzie mieści się nasz FabLab. Jej konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie, co pozwala na prezentację instalacji na różnych wydarzeniach, takich jak niedawna konferencja Youth Digital w Złotych Tarasach.

Oto, jak Burak podsumował swój staż:
"All in all, I can confidently say this was the best internship of my life - and I am not saying this because this article will possibly be published on the website. I learned a lot about FabLabs and gained new fabrication skills. I got to experience Warsaw and Poland for the first time and I loved it. And I made great friends and had so many fun moments with them. I sincerely hope we meet again very soon in the future."

Tłumaczenie: Podsumowując, mogę zdecydowanie powiedzieć, że był to najlepszy staż, na jakim byłem w moim życiu - i nie mówię tego, bo wiem, że artykuł prawdopodobnie będzie opublikowany na stronie. Nauczyłem się wiele o Fablabach i zdobyłem nowe umiejętności z zakresu cyfrowej fabrykacji. Po raz pierwszy zetknąłem się z Warszawą i Polską i bardzo mi się tu podobało. Poznałem nowych przyjaciół i spędziliśmy razem wiele zabawnych momentów. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce.


Witaj w FabLabie

Address

Centrum Kreatywności Targowa

ul. Targowa 56

03-733 Warszawa

Opening hours

Godziny otwarcia:

poniedziałek — piątek 11:00—19:00