Maker Woman

Projekt skierowany do kobiet, które chcą poszerzyć swoje kompetencje wymagane przez nowoczesny rynek pracy. Przechodzą one pełną ścieżkę od obsługi oprogramowania, przez pracę z maszynami, aż do stworzenia własnego prototypu. W ramach blisko 200 godzin warsztatów i konsultacji, uczestniczki między innymi mogą nauczyć się projektowania 2d i 3d, prototypowania, modelowania oraz pracy na maszynach dostępnych w pracowni FabLab powered by Orange.

Dwie z absolwentek Maker Woman otrzymały nagrodę Amazing Woman na dalszy rozwój swoich projektów. Były to Magdalena Zaraś za projekt protezy dłoni drukowanej w 3D, Anna Wójcik za projekt „Oddychacza”

Więcej informacji oraz opisy poszczególnych projektów znajdują się na stronie https://fablabtwarda.pl/maker-woman/.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.

Maker Woman


 

Akademia Druku 3d

Projekt dla uczniów w wieku 12-15 lat

Rozpoczął się cyklem spotkań szkolnych spotkań na temat modelowania 2d, 3d i elektroniki. Następnie wybrana część uczestników spróbowała pracy na drukarkach 3d, długopisach 3d, tabletach graficznych czy ploterze laserowym.

Uczniowie w praktyce przekonali się, jak wykorzystać wiedzę z dziedzin takich jak elektronika, matematyka czy informatyka. Na zakończenie projektu uczestnicy wydrukowali na drukarkach 3d samodzielnie przygotowane przez nich projekty.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.

null


 

Young Makers

Projekt Young Makers skierowany był do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej m.in. do wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i do osób będących w trakcie procesu usamodzielnienia.

Dzięki udziałowi w zajęciach, 35 uczestników projektu zdobyło nowe kompetencje przydatne na rynku pracy. Wzięli udział w warsztatach z nowych technologii, projektowania, obsługi maszyn oraz poznawania swoich mocnych stron. Na podstawie testów, każdy z nich mógł w trakcie projektu świadomie wybrać zajęcia najbardziej odpowiadające jego talentom.

W sumie projekt składał się z 243 godzin zajęć i konsultacji z mentorami. Ich wsparcie, pomogło młodzieży biorącej udział w projekcie wykonać samodzielnie wymyślone i zaprojektowane przedmioty.

Dodatkowo, zorganizowaliśmy 60 godzin otwartych warsztatów, w których wzięło udział łącznie 138 wychowanków domów dziecka i ośrodków socjoterapeutycznych. Partnerem projektu jest Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.

null


 

Makerthon

Makerthon to wydarzenie inspirowane hackatonami. Jest rodzajem weekendowego konkursu, w czasie którego kilkuosobowe zespoły rozwiązują zadanie projektowe – w tym wypadku związane z potrzebą społeczną. z drużyn pod okiem mentorów korzysta z parku maszynowego FabLab powered by Orange, by stworzyć prototyp swojego wynalazku.

Do pierwszego Makerthonu zaprosiliśmy Polską Akcję Humanitarną, która określiła problem. Zwycięski projekt - gra „Oblicza Afryki” – okazał się świetnym rozwiązaniem. PAH postanowiła wdrożyć ją do użytku w działaniach edukacyjnych.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.

Makerthon


 

Stwórz pomoc dydaktyczną

Warsztaty FabLab powered by Orange “Stwórz pomoc dydaktyczną”

Projekt przeznaczony był dla nauczycieli uczestniczących w programie #SuperKoderzy. Jest możliwy dzięki środkom z 1% podatku przekazanego przez podatników Fundacji Orange.

Piątka nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych została wyłoniona w ramach konkursu. Mogli oni uczestniczyć w trzydniowych warsztatach w FabLab powered by Orange. Każdy z nich miał dostęp do pracowni i maszyn oraz konsultacji mentorów, by stworzyć według swojego pomysłu i projektu unikalną pomoc dydaktyczną. Drugim etapem są spotkania z uczniami, na których są poruszane zagadnienia m.in. z projektowania i programowania.

warsztaty


 

Fablab by night

Cykliczny projekt przeznaczony dla wszystkich zajętych, a zainteresowanych działalnością FabLab powered by Orange. Są to comiesięczne wieczorne spotkania z technologiami, warsztaty o różnych tematach, pokazy, wykłady i oprowadzanie po pracowniach. Daje to możliwość zadania pytań ekspertom czy przyjrzenia się pracy w fablabie.

Niektórzy entuzjaści ruchu DIY mówią, że najlepsze projekty powstają w późnych godzinach wieczornych – każdy chętny może tego doświadczyć właśnie by night.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.

Fablab by night


 

Rodzinne soboty

Międzypokoleniowe warsztaty dla dużych i małych, przeznaczone dla rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami. Są dostosowane do możliwości dzieci, co nie zmienia faktu, ż nadal zawierają elementy projektowania, konstruowania przy użyciu komputerów, maszyn i narzędzi dostępnych w poszczególnych pracowniach. Dzięki temu, niejedna rodzina ma szansę odkryć nowe, nieznane dotąd wspólne pasje!

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy z Fundacją Orange.

rodzinne soboty


 

Startup dla młodych

Projekt dla uczniów warszawskich szkół średnich. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz nauka metod współczesnej fabrykacji, prototypowania oraz pracy w grupach projektowych. Pierwszy etap to spotkania, w czasie których grupy uczniów poznają możliwości fablabu i konsultują swoje pomysły z edukatorami.

W drugim etapie – przeznaczonym dla 20 osób wyłonionych w ramach konkursu -  zajęcia będą miały formę praktyczną. Każdy może skonstruować pod okiem mentorów swój własny wynalazek

Projekt jest realizowany dzięki współpracy pomiędzy urzędem miasta st. Warszawy, a Stowarzyszeniem Robisz.to wraz ze wsparciem Fundacji Orange.

Projekt jest prowadzony dzięki współpracy pomiędzy Urzędem Miasta st. Warszawy, a Stowarzyszeniem Robisz.to. Partnerem projektu jest Fundacja Orange.

Startup dla młodych